Skip to content

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Jamas AS samler inn og behandler personopplysninger.

Jamas AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Jamas AS har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Jamas AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

1. Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på Jamas.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Dersom du kontakter oss via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du oss via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Jamas AS har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på min side.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.2 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Jamas AS sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

1.3 Sikring av personopplysninger

Jamas AS har rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike rutiner er tilgangsstyring og rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. Du kan være trygg på at Jamas AS lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. Utlevering av varer

Vi samarbeider med Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

3. Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra.  Betalingsopplysninger hos Jamas.no er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Våre betalingsprosesser håndteres av Bambora, som er en nordisk sammenslåing av flere betalingsselskaper. Bambora er ett av de største selskapene på betalingsløsninger i Skandinavia, og håndterer årlig mer enn tre milliarder transaksjoner, der 50% skjer online.

Bambora tar seg av hele betalingsprosessen, og er også de du oppgir dine opplysninger til. Vi får aldri vite hele kredittkortnummeret ditt, eller andre sensitive detaljer som benyttes til å gjennomføre handelen i nettbutikken.

Ved kjøp der du selv oppgir dine opplysninger til oss, videreleverer vi opplysningene direkte til Bambora og sletter dem deretter umiddelbart. I tillegg har vi full taushetsplikt, og garanterer at informasjonen din ikke blir misbrukt. All informasjon gjennom Bambora er PCI-sertifisert, og føler sikkerhetsstandarder både nasjonalt og internasjonalt. Videre benytter vi også 3D Secure som standard, slik at risikoen for svindel blir minimert betraktelig.

4. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 4.1 til 4.3.

4.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Jamas.no ikke fungere.

4.2 Analyse

Jamas AS samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Jamas.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

4.3 Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å indentifisere unike brukere, huske antall og tidspunkt for tidligere besøk, finne ut hvor brukere kommer fra og bestemme start og slutt på et besøk.

5. Personopplysninger til tredjepart

Jamas AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Jamas AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Jamas AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

6. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.

7. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger, ønsker at vi sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Jamas AS kan du kontakte vårt personvernombud på e-post personvernombud@www.jamas.no.

 

Postadresse:

Jamas AS

Uranusvegen 38

3942 Porsgrunn

 

Sist endret: 21.05.2018